Over Dirk Franssens

De schilderijen van Dirk Franssens nemen ons mee naar de wereld van het stilleven. In eerste instantie is dat een vertrouwde wereld. Weloverwogen composities met veel aandacht voor stofuitdrukking en verstilling. Zijn manier van werken vraagt om tijd. Franssens schildert meer dan een voorstelling. Het is een proces van vertrouwd raken met objecten, ruimte en licht. Langzaam ontstaat er een gevoel van nabijheid waardoor de schilder zich toegang tot het tafereel weet te verschaffen. Wat is de volgorde der dingen en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Dirk Franssens nodigt de toeschouwer uit in een schepping die tegelijkertijd illusie is maar ook werkelijkheid. De gang van een Italiaans klooster is een geschilderd interieur maar voor de kijker wordt het een bijna fysieke ruimte die kan worden betreden. Aan het einde staat de deur open naar en niet nader gedefinieerd buiten. “Kom binnen” lijkt de schilder t